Vergunning verleend voor winkelcentrum De Olm, tussen Populierenlaan 124 en 122a: het realiseren van een tijdelijke inrit voor 5 jaar

Status: Algemeen
Startdatum: 30-06-2021
Einddatum: 11-08-2021
Locatie: 2925 CV 124

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Winkelcentrum De Olm, tussen Populierenlaan 124 en 122a: het realiseren van een tijdelijke inrit voor 5 jaar naar de parkeerplaats achter nummer 124 (datum besluit: 30 juni 2021, datum verzonden: 30 juni 2021).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.