Reservering parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s op de parkeerplaats bij Zeevaart/Middenweteringflat

Status: Algemeen
Startdatum: 01-06-2021
Einddatum: 06-07-2021
Locatie: 2922 DE 1

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij op de parkeerplaats bij Zeevaart/Middenweteringflat een tweetal parkeerplaatsen instellen met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s. Eén van de parkeerplaatsen wordt zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van het besluit aangeduid door middel van het bord E04 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’. Mocht blijken dat er behoefte is aan een twééde parkeerplaats met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen,  zal deze op een later tijdstip worden ingericht.

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die waarop het openbaar bekend is gemaakt. Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door de reservering van genoemde gereserveerde parkeerplaats rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.