Vergunning verleend voor Rembrandtlaan 32: het realiseren van een dakopbouw op de woning

Status: Algemeen
Startdatum: 07-04-2021
Einddatum: 12-05-2021
Locatie: 2923 XL 32

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Rembrandtlaan 32: het realiseren van een dakopbouw op de woning (datum besluit: 7 april 2021, datum verzonden: 7 april 2021).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.