Vergunning ontvangen voor Burg. Lepelaarssingel 9: het uitbreiden en veranderen van de woning

Status: Aanvraag
Startdatum: 18-02-2021
Einddatum: 01-04-2021
Locatie: 2925 ES 9

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing) ontvangen voor:

  • Burg. Lepelaarssingel 9: het uitbreiden en veranderen van de woning (datum ontvangst: 18 februari 2021).