Vergunning verleend voor Memlingstraat 2: het uitbreiden van de bestaande school

Status: Aanvraag
Startdatum: 04-02-2021
Einddatum: 18-03-2021
Locatie: 2923 XS 2

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Memlingstraat 2: het uitbreiden van de bestaande school (datum besluit: 4 februari 2021, datum verzonden: 04 februari 2021).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.