Publicatiebesluit Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register

Status: Aanvraag
Startdatum: 26-01-2021
Locatie: Krimpen aan den IJssel 1

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat op 19 januari 2021 het “Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register gemeente Krimpen aan den IJssel” is vastgesteld. Dit zijn de beleidsregels voor het toepassen van artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2020.

Dit besluit treed in werking op de dag na bekendmaking.