Online inloopavond ontwikkelvisie IJsseldijk

15 januari 2021

Online inloopavond ontwikkelvisie IJsseldijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp van de ontwikkelvisie IJsseldijk vastgesteld. In de ontwikkelvisie staat hoe de verschillende binnen- en buitendijkse gebieden langs de IJsseldijk er in de toekomst uit kunnen gaan zien. In dit gebied gebruiken we sommige gebouwen/locaties, zoals de Werf Van Duijvendijk en de Kerkdreef, niet meer (optimaal). Daarnaast is er sprake van een woningvraag binnen de gemeente. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het woningaanbod en de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven te verwoorden in één document, de ontwikkelvisie IJsseldijk.

In het gebied waar de ontwikkelvisie op van toepassing is, liggen de (nieuwbouw)projecten Van Duijvendijk en Kerkdreef waar de gemeente de eigenaar/initiatiefnemer is. De gemeente is niet de enige eigenaar en partij die ideeën kan inbrengen voor de ontwikkeling van het gebied. Om de verschil­lende (toekomstige) ideeën die er zijn voor het gebied in een verband te kunnen beoordelen heeft de gemeente een ontwikkelvisie voor dit (historisch belangrijke) gebied gemaakt.

Uw inbreng is belangrijk

Voordat de ontwikkelvisie definitief door uw raad kan worden vastgesteld, doorloopt de gemeente een proces van participatie en communicatie. Graag horen wij wat u van de ontwikkelvisie vindt. Omdat het een bijzondere tijd is waarbij het moeilijk is om elkaar fysiek te ontmoeten, organiseren wij een online inloop-avond. Uw inzichten als omwonende of als u op een andere manier belangen heeft, zijn waardevol voor de toekom­stige ontwikkeling van het gebied. De inzichten kunnen we meenemen in de uitwerking van de definitieve ontwikkel­visie.

Online inloopavond 2 februari 2021

  • Op 2 februari 2021 start om 19.30 uur een presentatie van de ontwikkelvisie IJsseldijk via het beeldscherm van uw computer of tablet. Specifiek komen de onderwerpen inrichting openbare ruimte, verkeer/ontsluiting en groen en water aan bod.
  • Om 19.50 uur is het mogelijk om vragen te stellen via de chatfunctie. We proberen zoveel mogelijk vragen in de bijeenkomst te beantwoorden. De vragen beantwoorden we ook in het verslag.
  • Het verslag public­eren wij in maart op www.krimpenaandenijssel.nl/ontwikkelvisieijsseldijk.
  • Om 20.20 uur krijgt u een intro­ductie op het online reactieformulier (maptionairre). In het online reactieformulier kunt u uw individuele reactie kenbaar maken.

Zo meldt u zich aan voor de online inloopavond

U stuurt uiterlijk vrijdag 22 januari 2021 een e-mailadres ontwikkelvisie@akroconsult.nl. Vervolgens krijgt u voor 29 januari een link toegestuurd waarmee u kunt deelnemen aan de inloopavond.

Bekijk eerst online de ontwikkelvisie voordat u reageert

Voordat u een reactie geeft op de ontwikkelvisie, bekijk de visie op krimpenaandenijssel.nl/ontwikkelvisieijsseldijk.