Vergunning verleend voor Middenwetering 227: het uitvoeren van catering aan huis

Status: Aanvraag
Startdatum: 21-12-2020
Einddatum: 01-02-2021
Locatie: 2922 EK 227

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Middenwetering 227: het uitvoeren van catering aan huis (datum besluit: 21 december 2020, datum verzonden: 21 december 2020).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.