Publicatiebesluit beleid hondenbijtincidenten

Status: Aanvraag
Startdatum: 23-06-2020
Locatie: Krimpen aan den IJssel 1

De burgemeester van de gemeente Krimpen aan den IJssel en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat op 6 oktober 2020 de “Beleidsregel hondenbijtincidenten” is vastgesteld. Dit is het beleid voor het toepassen van artikel 2:59 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.