Verlenging beslistermijn voor Kortlandstraat 55: het verlengen van de woning aan de achterzijde.

Status: Aanvraag
Startdatum: 31-08-2020
Einddatum: 05-10-2020
Locatie: 2922 XD 55

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : het verlengen van de woning aan de achterzijde

Locatie : Kortlandstraat 55

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 5 oktober 2020.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.