Verlenging beslistermijn voor Stormsweg 9: het realiseren van een nieuwe bedrijfshal

Status: Aanvraag
Startdatum: 07-07-2020
Einddatum: 18-08-2020
Locatie: 2921 LZ 9

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het realiseren van een nieuwe bedrijfshal

Locatie : Stormsweg 9 te Krimpen aan den IJssel

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 13 augustus 2020.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.