Vergunning verleend voor Veld en Beemd 25a (bouwnr. 06): het realiseren van een derde bouwlaag met plat dak op de in aanbouw zijnde woning

Status: Aanvraag
Startdatum: 30-04-2020
Einddatum: 11-06-2020
Locatie: 2923 ER 25a

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Veld en Beemd 25a (bouwnr. 06): het realiseren van een derde bouwlaag met plat dak op de in aanbouw zijnde woning (datum besluit: 30 april 2020, datum verzonden: 30 april 2020).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.