Vergunning verleend voor Waalplantsoen 2: het uitbouwen van de voorgevel van de woning

Status: Aanvraag
Startdatum: 07-04-2020
Einddatum: 12-05-2020
Locatie: 2921 AT 2

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Waalplantsoen 2: het uitbouwen van de voorgevel van de woning (datum besluit: 7 april 2020, datum verzonden: 7 april 2020).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.