Vergunning verleend voor EMK terrein: het wijzigen van de damwand ankers met betrekking tot de reeds verleende omgevingsvergunning

Status: Beschikking
Startdatum: 26-03-2020
Einddatum: 08-05-2020
Locatie: 2921 LG

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • EMK terrein: het wijzigen van de damwand ankers met betrekking tot de reeds verleende omgevingsvergunning (datum besluit: 26 maart 2020, datum verzonden: 26 maart 2020).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.