Vergunning ontvangen voor Perceel: KPN02 sectie A. nr. 8828: het plaatsen van een fietsenstalling bij de geplande bushalte behorend bij het project gr

Status: Beschikking
Startdatum: 23-03-2020
Locatie: 2924 XN

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing) ontvangen voor:

  • Perceel: KPN02 sectie A. nr. 8828: het plaatsen van een fietsenstalling bij de geplande bushalte behorend bij het project grote kruising (datum ontvangst: 23 maart 2020).