Werkzaamheden IJsseldijk

25 maart 2020

Werkzaamheden IJsseldijk

In verband met de aanleg van een nieuwe waterinlaat vanuit de Hollandse IJssel zal er in de periode van maandag 20 april tot en met vrijdag 8 mei enige verkeershinder zijn ter hoogte van IJsseldijk nummer 80.

Het verkeer zal middels een halve rijbaanafzetting en bebording worden begeleid. De busdiensten zullen gewoon hun route kunnen blijven rijden.