Reservering parkeerplaats opladen elektrische auto’s op de parkeerplaats nabij Heemraadhof 10

Status: Aanvraag
Startdatum: 17-03-2020
Einddatum: 28-04-2020
Locatie: 2922 CK 10

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij een parkeerplaats instellen op de parkeerplaats nabij Heemraadhof 10, met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s. De parkeerplaats wordt aangeduid door middel van het bord E04 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’.

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die waarop het openbaar bekend is gemaakt.

Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door de reservering van genoemde gereserveerde parkeerplaats rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.