Vergunning ontvangen voor Schaardijk 19: het wijzigen van de damwand ankers m.b.t. de verleende omgevingsvergunning

Status: Aanvraag
Startdatum: 02-03-2020
Locatie: 2921 LG 19

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing) ontvangen voor:

  • Schaardijk 19: het wijzigen van de damwand ankers m.b.t. de verleende omgevingsvergunning (datum ontvangst: 2 maart 2020).