Van rechtswege tot stand gekomen omgevingsvergunning: Populierenlaan 3: het realiseren van een dakopbouw

Status: Algemeen
Startdatum: 10-01-2020
Einddatum: 21-02-2020
Locatie: 2925 CP 3

Van rechtswege tot stand gekomen omgevingsvergunning:

  • Populierenlaan 3: het realiseren van een dakopbouw (datum ontvangen 11 november 2019)

Deze omgevingsvergunningen worden op grond van artikel 6.1, lid 4 Wabo opgeschort totdat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift van 6 weken na de datum van de bekendmaking, zoals bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht is verstreken.