Vergunning ontvangen voor Stormsweg 9: het plaatsen van 2 airturbs op het dak van het gebouw

Status: Algemeen
Startdatum: 20-12-2019
Einddatum: 31-01-2020
Locatie: 2921 LZ 9

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing) ontvangen voor:

  • Stormsweg 9: het plaatsen van 2 airturbs op het dak van het gebouw (datum ontvangst: 21 december 2019)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.