Vergunning verleend voor Stad en Landschap 73: het realiseren van een aanbouw met onderheid terras

Status: Algemeen
Startdatum: 15-10-2019
Einddatum: 26-11-2019
Locatie: 2923 BL 73

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Stad en Landschap 73: het realiseren van een aanbouw met onderheid terras (datum besluit: 9 oktober 2019, datum verzonden: 9 oktober 2019).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.