Vergunning verleend voor een open dag bij de brandweerkazerne aan de Nieuwe Tiendweg 19 op 21 september 2019

Status: Beschikking
Startdatum: 17-09-2019
Einddatum: 29-10-2019
Locatie: 2922 EN 19

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

  • Een open dag bij de brandweerkazerne aan de Nieuwe Tiendweg 19 op 21 september 2019.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.