Reservering parkeerplaats voor het opladen van elektrische auto's aan de voorzijde van het Middenwetering complex nabij Middenwetering 173, de Kortl

Status: Beschikking
Startdatum: 06-08-2019
Einddatum: 17-09-2019
Locatie: 2922 EJ 173

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij een parkeerplaats instellen met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s aan de voorzijde van het Middenwetering complex nabij Middenwetering 173, de Kortlandflat. De parkeerplaatsen worden aangeduid door met een bord E04 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’.

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die waarop het openbaar bekend is gemaakt.

Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door de reservering van genoemde gereserveerde parkeerplaats rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.