Vergunning verleend voor Veld en Beemd 23a t/m 23e en 25a t/m 25c

Status: Beschikking
Startdatum: 30-07-2019
Einddatum: 10-09-2019
Locatie: 2923 ER 23

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Veld en Beemd 23a t/m 23 e en 25a t/m 25c: nieuwbouw van 8 woningen met berging (datum besluit: 17 juli 2019, datum verzonden: 17 juli 2019).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.