Vergunning verleend voor Zomereik 84: het realiseren van een aanbouw aan de zijkant van de woning

Status: Beschikking
Startdatum: 06-06-2019
Einddatum: 18-07-2019
Locatie: 2925 CX 84

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Zomereik 84: het realiseren van een aanbouw aan de zijkant van de woning (datum besluit: 3 juni 2019, datum verzonden: 6 juni 2019)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.