Vergunning verleend voor Meerkoetstraat sectie C nr. 7020: het realiseren van een nieuw appartementsgebouw met 40 appartementen

Status: Beschikking
Startdatum: 29-05-2019
Einddatum: 10-07-2019
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Meerkoetstraat sectie C   nr. 7020: het realiseren van een nieuw appartementsgebouw met 40 appartementen, Meerkoetstraat 2-80 even (datum besluit: 29 mei 2019, datum verzonden: 29 mei 2019).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.