Vergunning verleend voor Rotterdamseweg 14: het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning

Status: Beschikking
Startdatum: 21-03-2019
Einddatum: 02-05-2019
Locatie: 2921 AP 14

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Rotterdamseweg 14: het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning (datum besluit: 18 maart 2019, datum verzonden: 21 maart 2019).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.