Vergunning aangevraagd voor nabij Waardzicht: het realiseren van een tijdelijke bouwweg langs Waardzicht

Status: Aanvraag
Startdatum: 01-02-2019
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Nabij Waardzicht: het realiseren van een tijdelijke bouwweg langs Waardzicht (www.degrotekruising.nl) (datum ontvangst: 1 februari 2019).