Vergunning aangevraagd voor Winkelcentrum De Korf: herontwikkeling van het winkelcentrum

Status: Aanvraag
Startdatum: 05-02-2019
Locatie: Krimpen aan den IJssel 96

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Winkelcentrum De Korf: herontwikkeling van het winkelcentrum (datum ontvangst: 25 januari 2019).