Vergunning verleend bij de Korf 8a

Status: Beschikking
Startdatum: 18-12-2018
Einddatum: 29-01-2019
Locatie: 2924 AH 8a

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • bij De Korf 8a (naast Jumbo): het plaatsen van twee overdekte winkelwagenstallingen en het gebruiken van gronden voor de stalling van winkelwagens op de tijdelijke parkeerplaats voor de duur van 2,5 jaar op het gazon tussen de Olympiade (ter hoogte van winkelcentrum De Korf) en de Nieuwe Tiendweg (datum besluit: 12 december 2018, datum verzonden: 18 december 2018).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.