Vergunning verleend voor Sportsingel 29: het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde van de woning

Status: Beschikking
Startdatum: 13-12-2018
Einddatum: 24-01-2019
Locatie: 2924 XN 29

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Sportsingel 29: het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum besluit: 7 december 2018, datum verzonden: 13 december 2018).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.