Vergunning verleend voor Burg. Lepelaarssingel 44: het realiseren van een aanbouw aan de woonkamer van de woning

Status: Beschikking
Startdatum: 06-12-2018
Einddatum: 17-01-2019
Locatie: 2925 ES 44

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Burg. Lepelaarssingel 44: het realiseren van een aanbouw aan de woonkamer van de woning (datum besluit: 27 november 2018, datum verzonden: 6 december 2018).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.