Vergunning verleend voor Waalsingel 34 en 36: het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde, twee dakkapellen aan de voorzijde...

Status: Beschikking
Startdatum: 20-11-2018
Einddatum: 01-01-2019
Locatie: 2921 AX 34

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Waalsingel 34 en 36: het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde, twee dakkapellen aan de voorzijde, een doorbraak op de 1e verdieping tussen beide woningen en een inrit (datum besluit: 15 november 2018, datum verzonden: 20 november 2018).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.