RECTIFICATIE Vergunning aangevraagd voor Sportsingel 29: het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde

Status: Beschikking
Startdatum: 20-11-2018
Locatie: 2924 XN 29

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Sportsingel 29: het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde (datum ontvangst: 13 november 2018).