RECTIFICATIE Vergunning aangevraagd voor Burgemeester Lepelaarssingel 44: het realiseren van een aanbouw aan de woonkamer

Status: Beschikking
Startdatum: 20-11-2018
Locatie: 2925 ES 44

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Burgemeester Lepelaarssingel 44: het realiseren van een aanbouw aan de woonkamer (datum ontvangst: 31 oktober 2018).