Informatieve commissie over grote kruising op 1 november

22 oktober 2018

Grote kruising

Het onderzoek naar de mogelijkheden om de (omgeving van de) grote kruising anders in te richten is afgerond. De uitkomsten daarvan worden toegelicht in een informatieve commissie van de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel op 1 november 2018 om 20.00 uur.

Tijdens deze avond wordt het gehele project, stap voor stap, toegelicht. Het project bestaat uit meerdere onderdelen en fasen.

Groot onderhoud

Er is groot onderhoud aan de ‘grote kruising’ (C.G. Roosweg, Nieuwe Tiendweg, Industrieweg) in Krimpen aan den IJssel nodig. Het gaat om een groot project dat gepland staat voor 2021.

Recent zijn we met de uitvoering van het project gestart. Momenteel is het verleggen van de kabels en leidingen aan de zijde van de Rotterdamseweg in volle gang. Vervolgens leggen we een calamiteitenstrook aan om ruimte te maken.

In opdracht van de gemeenteraad is het project meer dan alleen groot onderhoud. Waar mogelijk wordt de kruising anders ingericht. Daarmee willen we het gebruik van fiets en openbaar vervoer verbeteren. Natuurlijk proberen we óók de doorstroming voor autoverkeer te verbeteren.

In de eerste fase (in 2019 en 2020) zijn we nog niet meteen met de grote kruising zelf bezig. Eerst moeten er voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden, vooral voor fietsers en het openbaar vervoer. Ook daarmee maken we ruimte voor het uitvoeren van het groot onderhoud aan de grote kruising zelf (in 2021).

Bij alle maatregelen die we treffen, proberen we meteen de gewenste eindsituatie te bereiken. Die gewenste eindsituatie lichten we op 1 november toe. We leggen ook uit wat de voordelen van de nieuwe situatie zijn.

Kruising wordt voortdurend geïnspecteerd

Zoals u wellicht heeft gezien, zijn delen van het wegdek van het kruispunt verzakt. Tot 2021 zullen we diverse maatregelen moeten nemen om de doorstroming van het verkeer tijdens de reconstructie mogelijk te maken. We onderzoeken op dit moment nog of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de verzakking van de funderingsconstructie te stabiliseren.

We inspecteren de kruising voortdurend en als daartoe aanleiding is, ondernemen we concrete actie. Elk risico op verdere verzakking uitsluiten is niet mogelijk. Daarom is al eerder een calamiteitenplan opgesteld.

Gemeenteraad al eerder geïnformeerd

Al eerder is de gemeenteraad over de voortgang van dit project geïnformeerd. In de informatieve vergaderingen van 28 september 2017 en 11 januari 2018 is uitgelegd, welke concrete maatregelen getroffen kunnen worden en welke maatregelen niet haalbaar of effectief zijn. De presentaties kunt u vinden op onze website https://www.krimpenaandenijssel.nl/grotekruising.