Coronavirus: Pasfoto maken mogelijk tijdens lockdown

29 december 2020

Coronavirus

Update 29 december: Pasfoto maken mogelijk tijdens lockdown

Op woensdag 23 december 2020 zijn pasfotografen toegevoegd aan de lijst van uitgezonderde winkels die open mogen tijdens de lockdown. De winkels van fotografen zijn gesloten, tenzij er op afspraak pasfoto’s gemaakt worden voor een identiteitsbewijs of rijbewijs. Dit is besloten omdat het niet mogelijk is een identiteitsmiddel aan te vragen zonder een goede pasfoto.”

Kijk hier voor meer informatie over de lijst met open en gesloten winkels. 


Update 16 december: Noodopvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn binnen de cruciale beroepsgroepen

In verband met het Coronavirus zijn de scholen en kinderopvanglocaties gesloten tot 18 januari 2021. Voor ouders die moeten werken binnen de cruciale beroepsgroepen bestaat de mogelijkheid om hun kind naar school of kinderopvang te brengen. De school of kinderopvang zal zorgen voor opvang tijdens de schooluren. Wanneer het kind al op de BSO zat, verzorgt de BSO zoals gebruikelijk ook de opvang na schooltijd.

Voor meer informatie kunnen ouders contact opnemen met school en/of met de kinderopvangorganisatie waar zij klant zijn. Ook kunt u meer informatie vinden op de website van de Rijksoverheid


Update 15 december: Lockdown om contacten tot een minimum te beperken

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.


Update 17 november: Gedeeltelijke lockdown gaat verder, tijdelijke verzwaring opgeheven

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de gedeeltelijke lockdown en met effect. Maar we zijn er nog niet, want het virus is er nog. Daarom gaat de gedeeltelijke lockdown verder. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We passen de basisregels nog steeds toe en helpen elkaar om dit te kunnen doen. En we proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid


Update 4 november: Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown

In de regio Rotterdam gaat het nog altijd niet goed met het aantal coronabesmettingen. Onze ziekenhuizen stromen te snel te vol. Waardoor de (acute) zorg voor onze naasten in gevaar komt. Alleen als we ons allemaal aan de regels houden, kunnen we strengere maatregelen voorkomen. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Lees het nieuwsbericht van de Rijksoverheid van 3 november in eenvoudige taal.


Update 23 oktober: Oproep Krimpenaren, samen tegen corona

Inwoners van Krimpen aan den IJssel (jong en oud, huisarts en dominee, jeugdwerker en burgemeester) roepen in dit filmpje iedereen in onze gemeente op om zich aan de coronaregels te houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. 

U kunt het filmpje, inclusief ondertiteling, bekijken op ons YouTube-kanaal ➡️ https://youtu.be/TI4ZYBpHYQU   


Update 21 oktober: Oproep gemeenteraad, samen tegen corona

De Krimpense gemeenteraad heeft een boodschap voor de inwoners van Krimpen aan den IJssel om samen corona tegen te gaan. Helpt u ook mee om het aantal besmettingen terug te dringen?

U kunt het filmpje, inclusief ondertiteling, bekijken op ons YouTube-kanaal ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=gyrjzcQhiyM


Update 13 oktober: Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Kijk voor alle informatie op de website van de Rijksoverheid.


Update 30 september: Gemeente Krimpen aan den IJssel verplicht mondkapjes in het raadhuis

Voor het voor publiek vrij toegankelijke deel van het raadhuis (de centrale hal, de foyer en het eet-werkcafé) stelt de gemeente Krimpen aan den IJssel het dragen van een mondkapje verplicht voor bezoekers van 13 jaar en ouder. Medewerkers die achter de balie hun werk doen, zijn van deze verplichting vrijgesteld. Tussen hen en de bezoekers is plexiglas aangebracht. De bezoekers mogen als zij aan de balie zitten hun mondkapje af doen. Ook in de loopruimtes van de Tuyter geldt dit vanaf vandaag. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven dus geen mondkapje te dragen. 

In een uiterste poging een algehele lockdown te voorkomen, heeft de regering op 28 september een nieuw pakket aan verregaande maatregelen voor de duur van drie weken bekend gemaakt. Eén van deze maatregelen is het samenkomen van mensen in de vorm van een bijeenkomst. Wij hebben daarom besloten om in deze periode van drie weken de bijeenkomsten niet te organiseren, maar te cancelen of zoveel mogelijk online te doen.


Update 28 september: Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Kijk voor alle informatie op de website van de Rijksoverheid.


Update 20 augustus: Burgemeester verzoekt horeca en supermarkten om hun verantwoordelijkheid te nemen

Het coronavirus heeft onze samenleving hard getroffen. Veel mensen werden (ernstig) ziek en de zorg zat tegen haar grenzen aan. Daarom zijn noodmaatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Deze maatregelen hebben ook voor onder andere de horeca en de supermarkten in Krimpen aan den IJssel flinke gevolgen.

We ervaren dat een aantal horecagelegenheden, supermarkten en klanten zich niet houden aan de maatregelen. De burgemeester maakt zich in toenemende mate zorgen over verslapping bij het opvolgen van de maatregelen. Want het zorgt geregeld voor zeer onwenselijke situaties. We moeten er allemaal voor zorgen dat een nieuwe grootschalige uitbraak van het coronavirus wordt voorkomen. Daarom verzoekt burgemeester Martijn Vroom in een brief de horeca en de supermarkten om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Ook wijst hij de ondernemers in de brief op de maatregelen waaraan ze zich moeten houden. En geeft hij aan dat hij erop rekent dat de horeca- en supermarktondernemers overtredingen en excessen voorkomen, zodat waarschuwingen, boetes of maatregelen uitblijven. Daarnaast heeft hij de supermarktondernemers geattendeerd dat zij vrij zijn om een mondkapjesplicht in te voeren in hun supermarkt.

De horeca- en supermarktondernemers ontvangen de brief op 21 augustus.
De complete brieven vindt u onder het kopje 'documenten' op de pagina 'Informatie voor ondernemers over het coronavirus'.


Update 18 augustus: Hoe houden we het coronavirus buiten de deur?

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Als, we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd terug bij af. Dat willen we voorkomen. Daarom worden enkele landelijke maatregelen aangescherpt. Kijk voor alle informatie op de website van Rijksoverheid


Update 18 augustus: een afspraak maken voor een coronatest kan nu ook online

Vanaf 12 augustus kan iedereen met (milde) klachten die passen bij het coronavirus, online een testafspraak maken en de uitslag van de coronatest bekijken. Dit is een aanvulling op het landelijk coronatest afsprakennummer 0800 – 1202. Dit nummer blijft 7 dagen per week van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar voor het maken van een testafspraak.

Online kan een testafspraak gemaakt worden via Rijksoverheid.nl/coronatest. Om een afspraak te maken heeft u uw DigiD nodig. Op basis van de ingevoerde postcode toont het systeem testlocaties en beschikbare tijdstippen. Na de keuze volgt een afspraakbevestiging per e-mail en sms. Als de uitslag bekend is, wordt per dit per e-mail gemeld. Kijk voor meer informatie over het maken van een online afspraak voor een coronatest op de website van de Rijksoverheid.


Update 24 juni: Nieuwe versoepelingen, 1,5 meter blijft de norm

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juli kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen, maar 1,5 meter blijft de norm. 

Kijk voor alle informatie op de website van de Rijksoverheid.


Update 3 juni: Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis

De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf.

Kijk voor de regels en meer informatie op de website van de Rijksoverheid.


Update 3 juni: Tijdelijke terrassen en gebruik openbare ruimte in Krimpen toegestaan

Het college Krimpen aan den IJssel stemt in met tijdelijke terrassen en met tijdelijkgebruik van de openbare ruimte. Wethouder Anthon Timm van ondernemerszaken: “Het tijdelijk aanpassen van de beleidsregels geeft ondernemers de kans de negatieve gevolgen van de coronacrisis binnen een 1,5 meter maatschappij te boven te komen.”

In afwijking van de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Krimpen aan den IJssel is het daarnaast toegestaan om binnen de kaders van de Noodverordening COVID-19 in besloten kring een feestje te houden in de openbare ruimte. Hiermee willen we inwoners die de 1,5 meter norm binnenshuis en of in de tuin niet kunnen borgen, de ruimte geven om toch hun verjaardag en dergelijke te kunnen vieren. Daarbij mag geen openbare ruimte geclaimd worden. Burgemeester Martijn Vroom verantwoordelijk voor veiligheid zegt hierover:  “Ik hoop dat Krimpenaren zo makkelijker - maar wel veilig - hun sociale leven weer kunnen oppakken.”

Uitgangspunten voor de aangepaste terrassen

 • De tijdelijke verruiming is alleen voor het terrassenseizoen 2020. Een maand voor het seizoen eindigt bekijkt de gemeente Krimpen aan den IJssel of de periode verlengt moet worden. Dit doen we aan de hand van de dan geldende maatregelen vanuit de rijksoverheid.
 • Het opgestelde terrassenbeleid van de gemeente Krimpen aan den IJssel van maart 2019 blijft met betrekking tot normen qua afstand, omdat we geen belemmeringen voor voetgangers en anderen willen creëren. Indien een aanvraag komt die binnen dit kader past kan een tijdelijke vergunning worden verleend.
 • Indien een exploitant een ontheffing wil van ons terrassenbeleid, bijvoorbeeld omdat de exploitant een meer weersbestendige opstelling wil creëren, dan moet worden voorkomen dat er een compartimentering ontstaat. Er mag dan maximaal één dichte kant aan de overkapping zijn. Er blijven dus drie kanten open. De afgedichte kant kan een buitenmuur zijn of bijvoorbeeld een afdichting door middel van hout en of tentdoek. De constructieve veiligheid van overkappingen, dan wel van de toegestane eenzijdige afsluiting is geborgd. Er mag geen sprake zijn van gevaarzetting.
 • De procedure met betrekking tot inspraak van omwonenden wordt niet toegepast. Dit is alleen zo voor de periode van het terrassenseizoen 2020. Indien een exploitant een permanente vergunning wil, wordt de inspraakprocedure voor de jaren na 2020 gestart.
 • We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid van de exploitant. Hiermee bedoelen we dat de exploitant een aanvraag moet doen voor een tijdelijk terras of een tijdelijke uitbreiding van het terras. Ook is de exploitant verantwoordelijk om de hinder, qua geluid en/of afval, tot een minimum te beperken.
 • Indien er klachten bij de gemeente of de DCMR binnen komen worden die geobjectiveerd. De exploitant wordt hier vervolgens op aangesproken. Bij herhaling van klachten worden extra maatregelen geëist en of de tijdelijke vergunning ingetrokken.
 • Ondernemers zorgen ervoor dat tafels en stoelen in de inrichting worden opgeborgen of, als dat niet mogelijk is, opgestapeld en vastgezet worden met een ketting of kabel met slot.
 • Indien de uitbreiding past binnen de door de VRR opgestelde kader wordt de aanvraag altijd gehonoreerd.
 • Indien een tijdelijk terras niet past binnen het terrassenbeleid en of het opgestelde kader van de VRR, bijvoorbeeld omdat het een nieuw terras is, kijken we naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden.
 • Voor de periode van dit terrasseizoen stellen we, voor de uitbreiding, het huurbedrag op 0,00 euro.

Uitgangspunten voor het gebruik van de buitenruimte

 • De openbare weg mag niet worden gebruikt.
 • Het maximaal aantal personen bedraagt 30.
 • Er mag geen versterkte muziek afgespeeld worden.
 • Er mag geen tent of iets dergelijks opgesteld worden.
 • De RIVM- richtlijn en of de regels van de Noodverordening COVID 19 worden nageleefd;.
 • Alle bevelen van de politie en onze BOA’s moeten direct worden opgevolgd;
 • Bij (ernstige) overlast wordt het feestje beëindigd.
 • We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. We wijzen daarom pas locaties aan voor dit type bijeenkomsten indien blijkt dat het niet reguleren tot (grote) problemen voor omwonenden leidt.
 • Er mag geen sprake zijn van gevaarzetting.

Update 19 mei: de volgende stap in de aanpak van het coronavirus

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

Kijk voor alle informatie op de website van de Rijksoverheid.

Daar leest u ook de informatie over de stappen na 1 juni in eenvoudige taal.


Update 11 mei: Iedereen mag buiten sporten en naar het zwembad

Vanaf 11 mei mogen binnenzwembaden weer open en is buitensporten voor iedereen (geen contactsporten) toegestaan. Dat is één van de maatregelen die 6 mei is bekendgemaakt door het RIVM en het kabinet. In Krimpen hebben we de volgende afspraken gemaakt.

Buitensport

Iedereen mag buiten sporten (inclusief lesgeven), mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Die afstand geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Wedstrijden, gezamenlijke kleedkamers en douches zijn verboden. Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar geldt nog steeds dat buiten sporten onder begeleiding gebeurt.

Nieuwe eindtijd

Vanaf 11 mei mogen ook volwassenen sporten. Daarom geldt vanaf deze datum de oude eindtijd van 23.00 uur weer.

Sporten in de openbare ruimte

De sportscholen en ZZP’ers kunnen lessen in de openbare ruimte verzorgen. Er kan géén openbaar gebied geclaimd. De openbare ruimte is er voor iedereen. Voor de instructeurs is het raadzaam om naast de ID-kaart ook een uittreksel van de KVK bij zich te hebben. Op deze wijze kan vastgesteld worden dat het om georganiseerd sportverband gaat.

Zwembaden

Binnen- en buitenzwembaden mogen vanaf 11 mei weer open, inclusief de kleedruimtes. De douches blijven gesloten. Ook hier houden mensen 1,5 meter afstand.

In Krimpen aan den IJssel zijn twee accommodaties met chloorhoudend water:

Kijk op de websites hoe en wanneer de zwembaden open zijn.


Update 11 mei: nieuwe noodverordening van kracht in Rotterdam-Rijnmond

Vanaf maandag 11 mei 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 29 april. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Veranderingen

De belangrijkste veranderen met betrekking tot recreatief verblijf en versmarkten in onze regio zijn eerder deze week al ingegaan. Met de nieuwe noodverordening zijn deze veranderingen ook definitief vastgelegd. Verder zijn in deze noodverordening ook de landelijk aangekondigde versoepelingen meegenomen.

De noodverordening

De nieuwe noodverordening is ondertekend door de voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en hier in te zien.

Noodverordening 11 mei 2020

Handhaving maatregelen

De politie en gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waarvoor een boete of een last onder dwangsom kan worden opgelegd.

Meer informatie

Meer informatie, veel gestelde vragen en actuele informatie vind je op onze speciale nieuwspagina. Daarnaast is informatie beschikbaar op de website van het RIVM en de website van de Rijksoverheid. Heb je hierna nog vragen dan kun je bellen met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 of neem contact op met je eigen gemeente.


Update 6 mei: Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

Stap voor stap

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte. Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt.

Welke maatregelen zijn versoepeld?

De versoepelde maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid. 

Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Bron: Rijksoverheid


Update 29 april: Nieuwe noodverordening van kracht

Vanaf 29 april 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 30 maart. Met de nieuwe regels wordt invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Wat is veranderd?

De belangrijkste veranderingen op een rij:

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer georganiseerd sporten en bewegen onder begeleiding van een professional of sportvereniging.
 • Kinderen van 13 tot en met 18 jaar mogen weer georganiseerd sporten en bewegen onder begeleiding van een professional of sportvereniging, indien zij 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • Evenementen zijn afgelast tot 1 september.
 • Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang gaan vanaf 11 mei weer open.
 • Dagverblijf van 07.00 tot 22.00 uur op recreatieparken, campings, strandhuisjes en in de jachthavens is weer toegestaan. Overnachten blijft vooralsnog verboden.

Wat is niet veranderd?

De belangrijkste maatregelen die ongewijzigd blijven zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Voelt u zich niet lekker? Moet u hoesten, niesen of heeft u koorts? Blijf dan altijd thuis.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Gedeelde sanitaire voorzieningen op recreatie- en vakantieparken blijven gesloten.
 • Het uitoefenen van contactberoepen blijft tot 20 mei niet toegestaan.

Bekijk hier de hele noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Handhaving maatregelen

De politie en gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of een boete voor kan worden opgelegd.

Meer informatie

Meer informatie, veel gestelde vragen en actuele informatie vindt u op onze speciale nieuwspagina op Rijnmondveilig.nl. Daarnaast is informatie beschikbaar op de website van het RIVM en de website van de Rijksoverheid of bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800 1351.


Update 21 april: Maatregelen corona verlengd

Dinsdag 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat de huidige maatregelen in de aanpak van het coronavirus zijn verlengd. Zojuist is bekend geworden dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 19 mei. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. Minister-president Rutte lichtte de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) op dinsdag 21 april 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Bron: Rijksoverheid


Update 7 april: Samen tegen corona

Boodschappenservice

Verschillende supermarkten in Krimpen aan den IJssel slaan de handen inéén en zetten de boodschappenservice op. Samen met KrimpenWijzer, sportverenigingen en kerken zijn Jumbo Ernst Dijkman, Jumbo Arnold de Jongste en Albert Heijn de Block, een bezorgservice voor boodschappen gestart. De gemeente Krimpen aan den IJssel is trots op de ondernemers en hun bijdrage in de strijd tegen het coronavirus.

Hoe werkt de bezorgservice?

De bezorgservice is voor Krimpenaren van 70 jaar en ouder of inwoners die tot de corona-risicogroep behoren. Vrijwilligers nemen contact op en kunnen de boodschappenlijst (maximaal 30 euro) de volgende dag bij deze mensen aan huis bezorgen. Meer informatie en de spelregels kunt u vinden op:

Ook uw hulp is welkom

Wilt u zich als vrijwilliger aanmelden voor dit bijzondere Krimpense initiatief? Kijk op www.krimpenwijzer.nl voor meer informatie.

WeHelpen

WeHelpen is een initiatief voor iedereen in Krimpen. Op https://krimpenwijzer.wehelpen.nl/ kunt u aangeven dat u iemand een handje wil helpen. Of laten weten waar u hulp bij kunt gebruiken. Ook kunt u samen met bekenden via de website aangeven tijdelijk of wat langer te willen zorgen voor een ander.


Update 6 april: Weekmarkt van dinsdag 7 april gaat door

Net als de afgelopen twee weken, gaat ook de weekmarkt van dinsdag 7 april door. De marktkramen zullen op gepaste afstand verspreid staan over het marktplein en het evenemententerrein. Houd deze pagina in de gaten voor de meest actuele informatie.


Update 1 april: Locaties die in Krimpen verboden zijn om te betreden

Sinds 31 maart 2020 geldt het aanwijzingsbesluit gebieden en locaties in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit geldt ook voor Krimpen aan den IJssel. In het aanwijzingsbesluit zijn gebieden en locaties opgenomen die verboden zijn om te betreden en locaties die verboden zijn om te betreden tussen zonsondergang en zonsopgang. Het aanwijzingsbesluit hoort bij de noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Zolang de noodverordening van kracht is, gelden deze verboden.

BOJ’s zijn verboden te betreden

In Krimpen aan den Ijssel zijn de BOJ’s (buitenvoorziening oudere jeugd) locaties verboden om te betreden. Het gaat om de BOJ’s op de locaties C.G. Roosweg, Trimbaan/Olympiade, Middenwetering/Parkzoom, Rembrandtplein, Vijverlaan en Moderato. 

Deze locaties zijn verboden te betreden omdat het op deze locaties niet mogelijk is om de afstand van 1,5 meter te houden. Om geen besmettingen te veroorzaken op deze locaties is deze maatregel genomen. 

Locaties die tussen zonsondergang en zonsopgang verboden te betreden zijn in Krimpen aan den IJssel:

 • Moderatopark
 • Middenweteringpark
 • Alle sport- en speelvelden
 • Informele jongerenontmoetingsplaatsen (rondom winkelcentrum de Crimpenhof, rondom De Korf, Tuyterplein, Zwaneneiland inclusief Van Bronckhorst sportveld, voetbalvereniging DCV, parkeerplaatsen bij volkstuinencomplex, parkeerplaatsen IJsseldijk en N210)

We vinden het belangrijk dat Krimpenaren een frisse neus kunnen halen, kunnen bewegen, recreëren en spelen, mits ze zich aan de regels en richtlijnen houden. Daarom willen we voorzieningen, zoals speeltuinen en parken, zo veel mogelijk toegankelijk houden. Het verbod geldt dan ook alleen tussen zonsondergang en zonsopgang.

Een afbeelding van de locaties vindt u in op de pagina Locaties die in Krimpen verboden zijn om te betreden.


Update 31 maart: Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Dinsdag 31 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Zojuist is bekend geworden dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Minister-president Rutte lichtte de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) op dinsdag 31 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Bron: Rijksoverheid


Update 30 maart: Eerste inwoner van Krimpen aan den IJssel overleden aan coronavirus

Zojuist is bekend geworden dat dit weekend de eerste inwoner van Krimpen aan den IJssel is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Burgemeester Martijn Vroom reageert op dit trieste bericht: “Vandaag bereikte mij het droevige nieuws dat de eerste inwoner van Krimpen aan den IJssel aan het coronavirus is overleden. Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden. Ik wens hen veel sterkte en troost toe.” Daarnaast leeft de burgemeester mee met alle Krimpenaren, en hun gezinnen, die op dit moment strijden tegen het coronavirus.

Alleen samen kunnen we het coronavirus stoppen

Burgemeester Martijn Vroom: “Het was onvermijdelijk dat het virus in onze gemeente ook slachtoffers zou maken. Er zullen waarschijnlijk meer inwoners overlijden aan dit virus, helaas. Het verdrietige nieuws is een waarschuwing voor ons allemaal. We hebben alle Krimpenaren nodig om het coronavirus te stoppen. Met elkaar zijn we op de goede weg. Blijf dit volhouden. Houd u aan de regels: blijf zoveel mogelijk thuis, houd 1,5 meter afstand en was vaak uw handen. Maar let ook op elkaar en help elkaar. Samen komen we door deze moeilijke periode heen.”


Update 28 maart: Burgemeester Martijn Vroom in gesprek met de Lokale Omroep Krimpen over het coronavirus

Op 27 maart heeft burgemeester Martijn Vroom gesproken met Dick de Klerk van de Lokale Omroep Krimpen over het coronavirus. Dit gesprek is op beeld vastgelegd en kunt bekijken en beluisteren via de onderstaande link.

Gesprek met Lokale Omroep Krimpen op 27 maart 2020


Update 23 maart: Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen 

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Bron: Rijksoverheid


Update 23 maart: Bloemen, tekeningen en  kaartjes

Wat ben ik trots om burgemeester te zijn van een gemeente die zoveel voor elkaar doet. Mensen die in de zorg werken, bij de politie, brandweer of in de detailhandel die dag en nacht werken om er voor anderen te zijn. Ook mooi te zien is dat vele andere Krimpenaren allerlei initiatieven ontplooien om elkaar een hart onder de riem te steken.

Zo zijn er kinderen die in hun tuin of op straat krijttekeningen maken. Natuurlijk is het belangrijk dat ze dit niet in een kluitje dicht bij elkaar doen. Met meer dan anderhalve meter afstand van elkaar kan je ook een mooie tekening maken!

Daarnaast zijn er Krimpenaren die dagelijks bij mensen die geen bezoek meer mogen krijgen een kaartje in de bus doen of hen bellen voor een praatje. Hopelijk sluiten steeds meer Krimpenaren zich hierbij aan!

Ook super is dat de Stichting De Vrienden Van deze week in Krimpen achthonderd bossen bloemen aan mensen in de zorg, politie en brandweer uitdeelt. Wij zijn blij met dit soort initiatieven, maar doe deze wel zorgvuldig. 

Dus laten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen bij elke actie handen voor- en achteraf goed wast en zeker meer dan anderhalve meter afstand houdt. Neem ook nooit een risico, want een bloemetje, tekening of kaartje geven én krijgen is leuk, maar niet van levensbelang. Dat zijn de maatregelen rond het coronavirus natuurlijk wel.


Update 23 maart: Weekmarkt van dinsdag 24 maart gaat door

De weekmarkt van dinsdag 24 maart gaat door. De marktkramen zullen op gepaste afstand verspreid staan over het marktplein en het evenemententerrein. Houd deze pagina in de gaten voor de meest actuele informatie.


Update 23 maart: Mondkapjes te goeder trouw verspreid

In sommige wijken van Krimpen heeft iemand mondkapjes door de brievenbussen gedaan. Deze komen niet van de gemeente, maar zijn wel door iemand te goeder trouw verspreid. 


Update 19 maart: Noodopvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn binnen de cruciale beroepsgroepen

Vanwege het Coronavirus zijn de scholen en kinderopvanglocaties gesloten tot 6 april. De ouders die moeten werken binnen de cruciale beroepsgroepen mogen hun kind naar school brengen. De school zorgt voor opvang tijdens de schooluren. Als het kind al op de Buitenschoolse Opvang (BSO) zat, verzorgt de BSO zoals gebruikelijk ook de opvang na schooltijd. Kijk voor meer informatie op de pagina Noodopvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn binnen de cruciale beroepsgroepen.


Update 17 maart: Maatregelen in het gezondheidscentrum in Krimpen aan den IJssel

In het gezondheidscentrum in Krimpen aan den IJssel zijn er sinds 17 maart maatregelen getroffen om te voorkomen dat bezoekers het coronavirus kunnen overdragen. Patiënten met luchtwegklachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts) moeten altijd éérst telefonisch contact opnemen met hun huisarts. Op de begane grond zijn aparte spreekkamers ingericht, zodat huisartsen risicopatiënten apart van andere patiënten kunnen zien. Ook gelden voor alle huisartspraktijken maatregelen. U vindt alle maatregelen op de website van het gezondheidscentrum: www.gckrimpen.nl.


Update 17 maart: Burgemeester wil met brieven inwoners hart onder de riem steken 

Vandaag ontvangen alle inwoners van burgemeester Martijn Vroom een brief om hen een hart onder de riem te steken. De burgemeester vindt het belangrijk om de inwoners te laten weten dat de gemeente er voor hen is en dat wij er voor elkaar zijn. Op de achterzijde staat een brief aan de kinderen van Krimpen. Hiervoor is gekozen omdat het ook voor hen moeilijke tijden zijn en we vaak vergeten wat een impact dit op kinderen kan hebben.

Brieven voor inwoners en kinderen van Krimpen aan den IJssel


Update 16 maart: Extra maatregelen in Krimpen aan den IJssel

De gemeente Krimpen aan den IJssel neemt de volgende maatregelen:

 • Onze medewerkers werken zo veel mogelijk thuis.
 • We doen er alles aan om onze diensten en producten zo goed mogelijk te blijven verlenen.
 • De balie is dagelijks  voor spoedsituatie, op afspraak, geopend van 8.30 tot 12.00 uur.
 • Betalingen aan de balie kunnen enkel met pin. 
 • Avondopenstellingen op maandag en donderdag blijven vooralsnog, op afspraak, gehandhaafd.
 • Alle afspraken tot 6 april zijn geannuleerd.
 • Wij vragen inwoners, indien mogelijk, om afspraken voor producten aan de balie uit te stellen.
 • Nieuwe afspraken kunnen enkel telefonisch (gedurende de openingstijden) gemaakt worden via 14 0180. Online afspraken kunnen, tot nader bericht, niet gemaakt worden.
 • Het KCC blijft telefonisch, via WhatsApp en social media bereikbaar.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen gaan niet door.
 • Overleggen en bijeenkomsten met minder dan 100 personen, georganiseerd door de gemeente, worden zo veel mogelijk beperkt.
 • Voor evenementen en bijeenkomsten binnen de gemeente adviseren wij u contact op te nemen met de organisator of de website van de desbetreffende partij te raadplegen.

Geen raadsvergaderingen en commissies

Alle vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies gaan tot en met 6 april niet door.

De Tuyter is dicht

De Tuyer is tot 6 april. Houd de websites van De Tuyter en de organisaties die zich in De Tuyter bevinden in de gaten voor de meest actuele informatie. 

Vervoer (Wmo) en belbus

De Wmo vervoerder (Connexion/Wegman) blijft gewoon rijden. Stichting de Belbus rijdt tot 1 april niet. Mocht u toch vervoer nodig hebben dat niet kan worden uitgesteld dan adviseren wij u een beroep te doen op uw familie, vrienden of buren. Komt u hier niet uit bel dan met KrimpenWijzer via 0180 517 590.

Hulp bij het huishouden/begeleiding (Wmo)

Uw huidige zorgleverancier kan de zorg de komende periode grotendeels voortzetten. Wel hebben zij last van grote drukte en zieke medewerkers. Hierdoor kan het zijn dat er iets minder dan de gebruikelijke uren worden geleverd. Indien dit het geval is stemt de zorgleverancier dit met u af. Wij vragen uw hiervoor begrip. Mochten er toch problemen ontstaan stem dit dan af met uw zorgleverancier. Komt u hier niet uit dan kunt u via 0180 517 590 contact opnemen met de KrimpenWijzer.

KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team blijven bereikbaar

De KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team blijven de komende periode gewoon bereikbaar voor al uw vragen over zorg, opvoeding welzijn en inkomensondersteuning. De fysieke locatie in het gezondheidscentrum is gesloten, maar telefonisch en per mail blijven we bereikbaar. Slechts indien dit niet mogelijk is zal een persoonlijke afspraak met u worden gemaakt.

Babbeltrucs en nepcollectes zijn er om mensen op te lichten

Dieven maken gebruik van de onzekere situatie vanwege het coronavirus. Ze bellen aan en doen zich bijvoorbeeld voor als een meteropnemer of reparateur. De dief vertelt u een mooi en geloofwaardig verhaal en hoopt zo bij u binnen te komen. Ook proberen zij u af te leiden door bijvoorbeeld een glas water te vragen. Of zij vragen geld voor een goed doel. De vergunningen voor collecties zijn ingetrokken tot en met 6 april. 

Wees alert op deze babbeltrucs en nepcollectes! Twijfelt u over een verkoper of collectant? Laat de persoon niet binnen. Maar bel direct de politie via 112.


Update 15 maart: Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen kunt u teruglezen op de website van de Rijksoverheid.

Bron: Rijksoverheid


Update 12 maart: Nieuwe maatregelen tegen verspreiding Coronavirus in Nederland

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen vindt u op de website van de Rijkoverheid. Vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen worden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.

Bron: Rijksoverheid.nl


Update 11 maart: Coronavirus besmetting in Krimpen aan den IJssel

Een vrouw uit Krimpen aan den IJssel is besmet met het coronavirus. Dit bericht ontving het college van burgemeester en wethouders van de directie van het Krimpenerwaard College. De vrouw is medewerker van de ondersteunende dienst op de school. Zij heeft beroepshalve geen contact met leerlingen. De vrouw zit in thuisisolatie. Ook heeft zij een kind op het Krimpenerwaard College. Deze leerling is ook in thuisisolatie en komt voorlopig niet naar school. Omdat de betreffende leerling zelf geen klachten heeft, is het risico op besmetting uiterst klein. De school heeft in overleg met het RIVM en de GGD het risico op verdere besmetting op laag gekwalificeerd. Ondanks dit blijven de collega’s waarmee langdurig en direct contact is geweest tijdens de incubatietijd uit voorzorg thuis. Alle ouders en collega’s zijn direct nadat dit nieuws bekend werd schriftelijk geïnformeerd.

Volg de adviezen van RIVM en GGD op om verdere besmetting te voorkomen

Burgemeester Martijn Vroom laat in een reactie weten mee te leven: “Ik wens haar van harte beterschap toe! We hopen op een spoedig herstel. Dit is vervelend voor mevrouw zelf, maar zeker ook voor haar omgeving. Het college is blij dat de school adequaat heeft gereageerd. Om verdere besmetting te voorkomen is het heel verstandig de adviezen van RIVM en GGD op te volgen.”

Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe besmettingen en passen hetzelfde protocol toe bij nieuwe patiënten: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt. Door deze maatregelen verkleint de kans dat de ziekte zich verder kan verspreiden. De gemeente blijft in nauw contact met de GGD Rotterdam-Rijnmond en ook met de Veiligheidsregio Regio Rotterdam.

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • was uw handen regelmatig;
 • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan;
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg;
 • schud geen handen.

Waar vindt u meer informatie?

Kijk op www.RIVM.nl voor de meest actuele informatie over het coronavirus. Hier vindt u ook antwoorden op veelgestelde vragen. U kunt ook bellen met het landelijk informatienummer 0800 – 1351. Reisadviezen vindt u op de website www.nederlandwereldwijd.nl