Informatie voor ondernemers over coronavirus

3 april 2020

Coronavirus

Gemeentelijke betalingsmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers

De uitzonderlijke situatie waar Nederland zich door het coronavirus in bevindt, kan gevolgen voor ondernemers en zzp’ers in Krimpen aan den IJssel hebben. De gemeente wil u helpen om te voorkomen dat u of uw bedrijf in de problemen komt.

Hieronder treft u diverse landelijke mogelijkheden aan. Daarnaast kunt u deze verkennen via de KvK, uw branchevereniging of koepelorganisatie.

Ook als gemeente staan we waar mogelijk voor u klaar. Heeft u problemen met het betalen van de gemeentelijke heffingen en belastingen, dan kijken we graag samen met u wat we voor u kunnen betekenen. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Krimpen aan den IJssel via betalingsregelingen@krimpenaandenijssel.nl of bel met 14 0180 en vraag naar het team Financieel Beheer. Hieronder treft u de mogelijkheden aan:

 
Situatie Maatregelen
Aanslag gemeentelijke heffingen 2020 (OZB, riool)   Uitstel van betaling op aanvraag tot 31 augustus 2020 
Eerdere aanslagen  Invordering wordt uitgesteld tot 31 augustus 2020
Overige aanslagen (leges, overige heffingen)  Uitstel van betaling op aanvraag tot 31 augustus 2020
Facturen van gemeente  Uitstel van betaling op aanvraag tot 31 augustus 2020     

Veelgestelde vragen staan op de website van de Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van veel gestelde vragen van ondernemers. Zoals over medewerkers die ziek terugkomen uit het buitenland, het doorbetalen van personeel in het buitenland en het bezoeken van beurzen. Ook staat er op de website een overzicht met veel gestelde vragen over internationaal ondernemen.

De Kamer van Koophandel heeft een Coronaloket geopend. Dit loket geeft antwoord op veel gestelde vragen van ondernemers en geeft uitleg over de regelingen en hoe ze kunnen worden aangevraagd. Per regeling verwijst het Coronaloket naar relevante websites van andere organisaties, zoals de Belastingdienst en UWV. Het Kamer van Koophandel Adviesteam is ook telefonisch bereikbaar voor advies op maat op 0800 2117 (de openingstijden staan op de website).

Coronaloket Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een Coronaloket geopend. Dit loket geeft antwoord op veel gestelde vragen van ondernemers en geeft uitleg over de regelingen en hoe ze kunnen worden aangevraagd. Per regeling verwijst het Coronaloket naar relevante websites van andere organisaties, zoals de Belastingdienst en UWV. Het Kamer van Koophandel Adviesteam is ook telefonisch bereikbaar voor advies op maat op 0800 2117 (de openingstijden staan op de website).

Noodpakket 2: nieuwe regelingen per juni

Op 1 juni gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in. Het nieuwe pakket bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en één nieuwe regeling. Het pakket sluit beter aan bij wat ondernemers de komende maanden nodig hebben. Zo komt er een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal 20.000 euro voor mkb-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis. De NOW en de Tozo worden in aangepaste vorm verlengd. De ontslagboete verdwijnt.

Het kabinet heeft 13 miljard euro uitgetrokken voor het noodpakket. Dit steunpakket moet ondernemers helpen de periode tot eind augustus door te komen. Nu we niet meer in de uitbraakfase, maar in de overgangsfase van de coronacrisis zitten, was aanpassing van het regelingenpakket nodig. Waar bij noodpakket 1 de focus lag op onder andere baanbehoud en tijdelijk overbruggingskrediet, wordt bij het tweede pakket extra aandacht besteed en geld uitgetrokken voor bij- en omscholing en tegemoetkomingen voor het betalen van vaste lasten.

Hieronder treft u een kort overzicht van de aanpassingen uit het tweede steunpakket. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden van deze regelingen op de website van de Kamer van Koophandel.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS

Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven (in de sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS) die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 20.000 euro tegemoetkoming per 3 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus. Meer weten over de nieuwe regeling TVL? Kijk dan hier.

Tozo 1 wordt Tozo 2 en geldt tot eind augustus

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt, met aangepaste voorwaarden met 3 maanden verlengd tot eind augustus. De verlengde regeling heet Tozo 2.

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij Tozo 1 gold deze partnertoets niet. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen Rotterdam voert deze regeling uit voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. Voor vragen kunt u mailen naar: rbz.wi@rotterdam.nl.

NOW wordt verlengd, onder andere ontslagboete verdwijnt uit voorwaarden

Ook de NOW krijgt komende zomer een vervolg. De nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten lijkt op zijn voorganger, maar in de NOW 2.0 zijn wel enkele voorwaarden aangepast. Kijk voor de voorwaarden op de website van de Kamer van Koophandel.

Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 september

De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 september 2020 verlengd.

Als je uitstel aanvraagt krijg je bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. Daarvoor hoef je maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In dat geval moet je verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen inkopen. Met die regel wil de Belastingdienst ervoor zorgen dat zoveel mogelijk geld in de bedrijven blijft.

Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers lopen door

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Daarover lees je meer op de regelingenpagina van de Kamer van Koophandel.

Meer geld voor startupregeling COL                                                                              

Vanwege het grote aantal aanvragen is een tweede tranche van 150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Corona-Overbruggingslening (COL). Met deze kredietregeling kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMS) een aanvraag indienen. Eerder was hier 100 miljoen euro voor gereserveerd.

Nog geen flexwerkersregeling

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over een regeling voor flexwerkers. Op tafel ligt de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA), maar die regeling kent grote nadelen, aldus het kabinet. Deze nadelen hebben onder meer te maken met het feit dat maatwerk leveren moeilijk is en er weinig capaciteit bij uitvoerder UWV beschikbaar is. Het kabinet wil daarom met de Tweede Kamer overleggen over de invulling van deze regeling.

Het coronavirus: check hier uw regelingen

De overheid heeft een pakket regelingen in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met deze regelingen kunt u bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen, of tegemoetkoming in uw loonkosten. Ook maken de regelingen het makkelijker om aan krediet te komen. Bekijk, via onderstaande KVK Corona regelingencheck, op welke regelingen u aanspraak kunt maken.

KVK Corona regelingencheck

Op basis van een paar vragen, krijgt u inzicht in de fiscale regelingen die mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor u belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.

--> Doe hier de regelingencheck

Hieronder vindt u het flowschema van de regelingencheck. Dit flowschema is ook hier te downloaden als PDF.

Hieronder kunt u doorklikken naar landelijke regelingen:

Financiële tegemoetkoming

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voert voor de gemeente Krimpen aan den IJssel de Tozo-regeling uit. Ondernemers die acute financiële problemen ervaren door de coronamaatregelen kunnen mogelijk een beroep op de Tozo-regeling doen via de webpagina van het RBZ.

U kunt nagaan of u in aanmerking komt voor deze regeling door de volgende beslisboom te doorlopen: krijgiktozo.nl (Deze beslisboom van de Rijksoverheid opent niet in de browser Internet Explorer) Bekijk ook deze schematische tekening met een duidelijke weergave van de aanvraag en vereiste bijlagen.

Het aanvraagformulier kunt u hier vinden. Heeft u aanvullende vragen die niet beantwoord worden op de webpagina van RBZ dan kunt u bellen met: 010-498 4777 of mailen naar rbz.wi@rotterdam.nl.

Financierings- en/of kredietregelingen

Belastingmaatregelen

Sector- en branchespecifieke regelingen

Overig