Informatie voor ondernemers over coronavirus

3 april 2020

Coronavirus

Gemeentelijke betalingsmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers

De uitzonderlijke situatie waar Nederland zich door het coronavirus in bevindt, kan gevolgen voor ondernemers en zzp’ers in Krimpen aan den IJssel hebben. De gemeente wil u helpen om te voorkomen dat u of uw bedrijf in de problemen komt.

Hieronder treft u diverse landelijke mogelijkheden aan. Daarnaast kunt u deze verkennen via de KvK, uw branchevereniging of koepelorganisatie.

Ook als gemeente staan we waar mogelijk voor u klaar. Heeft u problemen met het betalen van de gemeentelijke heffingen en belastingen, dan kijken we graag samen met u wat we voor u kunnen betekenen. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Krimpen aan den IJssel via betalingsregelingen@krimpenaandenijssel.nl of bel met 14 0180 en vraag naar het team Financieel Beheer. Hieronder treft u de mogelijkheden aan:

 
Situatie Maatregelen
Aanslag gemeentelijke heffingen 2020 (OZB, riool)   Uitstel van betaling op aanvraag tot 31 augustus 2020 
Eerdere aanslagen  Invordering wordt uitgesteld tot 31 augustus 2020
Overige aanslagen (leges, overige heffingen)  Uitstel van betaling op aanvraag tot 31 augustus 2020
Facturen van gemeente  Uitstel van betaling op aanvraag tot 31 augustus 2020     

Veelgestelde vragen staan op de website van de Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van veel gestelde vragen van ondernemers. Zoals over medewerkers die ziek terugkomen uit het buitenland, het doorbetalen van personeel in het buitenland en het bezoeken van beurzen. Ook staat er op de website een overzicht met veel gestelde vragen over internationaal ondernemen.

Coronaloket Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een Coronaloket geopend. Dit loket geeft antwoord op veel gestelde vragen van ondernemers en geeft uitleg over de regelingen en hoe ze kunnen worden aangevraagd. Per regeling verwijst het Coronaloket naar relevante websites van andere organisaties, zoals de Belastingdienst en UWV. Het Kamer van Koophandel Adviesteam is ook telefonisch bereikbaar voor advies op maat op 0800 2117 (de openingstijden staan op de website).

Overzicht regelingen overheid

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten.

Wat houdt de regeling in?

De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. De regeling moet zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden, ook werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. De regeling geldt ook voor bedrijven die uit voorzorg dichtgaan, of wel open blijven maar veel omzetverlies hebben. In beide gevallen moeten deze bedrijven natuurlijk wel aan de voorwaarden voldoen.

De NOW-regeling neemt omzetverlies mee als criterium (in de WTV was dit nog werkvermindering). Onder de nieuwe regeling hoeft niet aangetoond te worden in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies.

Flexibele contracten

De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. Ook payrollkrachten vallen onder de regeling, in hun geval vraagt de payrollwerkgever de NOW aan.

Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers (Tozo)

Voor wie is deze regeling?

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis.

Wat houdt de regeling in?

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
 • daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal € 1.500 netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020. De regeling werkt terug tot 1 maart. 

Vanaf 3 april voert Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voor de gemeente Krimpen aan den IJssel de Tozo-regeling voor een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskapitaal uit. Ondernemers die acute financiële problemen ervaren door de coronamaatregelen kunnen mogelijk een beroep op de Tozo-regeling doen via de webpagina van RBZ. Op deze pagina kunt u een aanvraag doen en vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen. 

De Tozo-regeling vervangt de versnelde aanvraagprocedure uitkering levensonderhoud van RBZ. Heeft u tussen 16 maart en 3 april een aanvraag ingediend via de versnelde procedure uitkering levensonderhoud? Dan hoeft u géén nieuwe aanvraag te doen voor de Tozo-regeling.

Heeft u aanvullende vragen die niet beantwoord worden op de de webpagina van RBZ dan kunt u bellen met: 010-498 4777 of mailen naar rbz.wi@rotterdam.nl.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS): 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers

Voor wie is deze regeling?

De tegemoetkoming is bedoeld voor die mkb-bedrijven (met en zonder personeel) die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes.

Om aanspraak te maken op deze regeling moest je op 15 maart 2020 met een van de benoemde SBI-codes als hoofdactiviteit vermeld staan in het KVK Handelsregister. Op RVO.nl vind je meer informatie over welke ondernemers in aanmerking komen.

De ondernemingen die binnen de afbakening vallen zijn:

 • eet- en drinkgelegenheden
 • bioscopen
 • haar- en schoonheidsverzorging
 • reisbemiddeling en reisorganisaties
 • rijschoolhouders
 • sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen
 • evenementenlocaties en organisatoren
 • casino’s
 • extra groepen ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers

Aanvragen

Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro online indienen via de website van RVO.nl. Bij verstrekking van de juiste gegevens keurt RVO je aanvraag binnen 3 weken goed, waarna wordt uitbetaald. Je hebt 3 maanden de tijd om je aanvraag in te dienen, dus tot en met vrijdag 26 juni 2020.

Jouw onderneming en bijbehorende SBI

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Deze code is gekoppeld aan de hoofdactiviteit van een bedrijf in het KVK Handelsregister. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. De SBI-code van je hoofdactiviteit staat op het Uittreksel Handelsregister van je inschrijving bij KVK. De hoofdactiviteit is altijd de bovenste code. Eventuele nevenactiviteiten tellen niet mee voor de tegemoetkoming.

SBI-code hoofdactiviteit komt niet overeen?

Vind je dat de SBI-code in het Handelsregister niet overeenkomt met je hoofdactiviteit, dan kun je dit melden bij RVO.nl. Het heeft geen zin om nu je SBI-code te laten aanpassen bij KVK.

Heb je wel een correcte SBI-code, maar is deze niet meegenomen in de regeling en je bent van mening dat ook die SBI-code bij de regeling zou moeten worden opgenomen, dan kun je dit ook melden bij RVO.nl.

Wat houdt de regeling in?

Deze bedrijven kunnen vanaf nu een vaste tegemoetkoming van 4.000 euro aanvragen. Deze tegemoetkoming is vrijgesteld van belastingen en kun je vrij besteden.

Verruiming BMKB

Voor wie is deze regeling?

De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Wat houdt de regeling in?

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank.

De overheid wil met deze regeling voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen.

Uitstel betalen belasting

Voor wie is deze regeling?

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen.

Wat houdt de regeling in?

Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling.

Uitstel van betaling kan aangevraagd worden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen.

Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Voor wie is de regeling?

De verruiming geldt voor mkb’ers en grote bedrijven.

Wat houdt de regeling in?

Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Voor wie is deze regeling?

De rentekorting op microkredieten geldt voor klanten van Qredits. Qredits is er voor kleine ondernemers en zzp’ers.

Wat houdt de regeling in?

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De maatregel is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.

Toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet praat met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven (tijdelijk) in te trekken. Het gaat in het bijzonder om de toeristenbelasting. Een aantal gemeenten heeft zelf al maatregelen genomen. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke regelingen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is. Aanvullende informatie over de coronacrisis en de cultuursector is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

SET Covid19: Stimulering digitale zorg

Om digitale zorg op afstand te faciliteren wordt de SET-regeling tijdelijk uitgebreid. Zorgaanbieders kunnen met deze regeling subsidie krijgen om digitale toepassingen aan te schaffen. De uitbreiding is nodig omdat de thuiszorg onder druk staat door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voorbeelden van die toepassingen zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties. Aanvragen gaat via mijn.rvo.nl. Meer informatie vind je op Ondernemersplein.

Banken verlenen uitstel tot aflossing leningen

Een aantal banken heeft in navolging van de overheid een aanvullende maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de maatregel niet. Wel worden de ontwikkelingen voor die groep in de gaten gehouden. “Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders”, aldus de NVB. “Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.”

Pensioenfondsen

De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar door wettelijke voorschriften beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.

Maatregelenpakket Nederlandse Douane

Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen, en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. De Nederlandse Douane ondersteunt ondernemers die in de problemen komen, met een pakket aan maatregelen.

Zo biedt de Nederlandse Douane onder andere maatwerk aan bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen en bij (het aanvragen van) vergunningen. Daarnaast is uitstel van betaling mogelijk en wordt coulant omgegaan met het opleggen van boetes.

Uitgebreide informatie over de maatregelen vind je op de website van de Nederlandse Douane: Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket.

Initiatieven van de EU

Ook in Brussel en Frankfurt zitten instanties niet stil. Een kleine selectie van maatregelen: de Europese Commissie heeft een Corona Response Investment Initiative (CRII) van 37 miljard euro voor alle EU-lidstaten aangekondigd om de zorg, het mkb en de arbeidsmarkt te ondersteunen. De Europese Centrale Bank en andere toezichthouders zorgen dat banken goedkoper geld kunnen lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen. De ECB koopt dit jaar voor honderden miljarden euro’s extra bedrijfs- en staatsobligaties op om de economie te stimuleren. De Europese Investeringsbank-groep (EIB-groep) zal tot 40 miljard euro aan financiering mogelijk maken om bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus financieel te ondersteunen.

Wat kunt u zelf doen?

Er is een aantal dingen dat je, in een normale situatie, zelf kunt doen als je in zwaar weer terechtkomt:

 • Kijk eerst of er mogelijkheden zijn om veranderingen in je bedrijf door te voeren. Misschien kun je producten van andere leveranciers (uit andere landen) betrekken of jouw diensten in een andere regio aanbieden.
 • Ook kun je wellicht geld uit je bedrijf vrijmaken door uitstaande facturen te innen. Ook kun je factoring overwegen, een kredietvorm waarbij je relatief snel betaald krijgt. Bespreek ook of je afspraken kunt maken met je schuldeisers over een langere betalingstermijn dan gebruikelijk.
 • Bekijk of externe financiering mogelijk is. Informeer altijd eerst bij je eigen bank naar de mogelijkheden (bijvoorbeeld rekening courant) voordat je overige financieringsvormen overweegt.

Websites met aanvullende informatie

Business.gov

For non Dutch speaking entrepreneurs the information can be found at the website of Business.gov.

RVO                                                                                         

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland brengt in kaart wat de gevolgen zijn voor zaken doen met andere landen. Kijk voor een overzicht op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Of bekijk de informatie over handelsmissies.

Buitenlandse Zaken

Voor een overzicht van alle reisadviezen kunt u terecht op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

ONL

Op de website van brancheorganisatie voor ondernemers ONL staat een overzicht van veelgestelde vragen (en een position paper over te nemen maatregelen) over het coronavirus.

MKB-Nederland

MKB-Nederland bundelt alle informatie over het virus op hun website. Waaronder ook een voorbeeldbrief aan medewerkers.

Evofenedex

Brancheorganisatie voor de transportwereld Evofenedex geeft bedrijven een coronavirus-check. Transport en Logistiek Nederland houdt een liveblog bij.

InRetail

Winkeliers kunnen met vragen over het coronavirus terecht bij branchevereniging InRetail. Kijk voor een overzicht van veelgestelde vragen op de website van InRetail.

AWVN

Op de website van werkgeversvereniging AWVN staat een overzicht met veelgestelde vragen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de accountmanager bedrijven van de gemeente via telefoonnummer 14 0180.

Waarschuwing: er zijn bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie en die aanbieden om tegen betaling ondernemers te helpen bij het aanvragen van de regelingen rond corona. Aanvragen voor een regeling bij je gemeente (Tozo) of andere instanties is sterk vereenvoudigd en daardoor zelf goed te doen. Deze instanties berekenen hiervoor geen kosten.