Samenstelling Gemeenteraad

De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel bestaat uit 21 raadsleden, verdeeld over 9 fracties. De fracties van SGP, VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en Krimpens Belang hebben een coalitie gevormd. De fracties van Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen en D66 maken geen onderdeel uit van de coalitie. Raadsfracties hebben de mogelijkheid een persoon toe te voegen aan de fractie als burgerlid. Een burgerlid is geen raadslid en kan niet deelnemen aan raadsvergaderingen, maar wel aan commissievergaderingen. 
De gemeenteraad wordt geadviseerd en ondersteund door de raadsgriffie.

Voorzitter

Griffier