Krimpen aangesloten op Basisregistratie Grootschalige Topografie

15 februari 2017

Certificaat BGT

Op woensdag 15 februari heeft wethouder Marco Oosterwijk een certificaat in ontvangst genomen waaruit blijkt dat de gemeente Krimpen aan den IJssel is aangesloten op de landelijke Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT is een digitale kaart waarop elke vierkante meter in de openbare ruimte in Nederland staat geregistreerd. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om gebouwen, water en bomen. Marco Oosterwijk: “Ik ben trots op het resultaat. Samen met de gemeente Capelle aan den IJssel zorgen we ervoor dat deze  basiskaart actueel en volledig blijft.”.

Topografische ondergrond

De opbouw van de BGT is een wettelijke verplichting  De afgelopen drie jaar heeft de gemeente  hard gewerkt aan deze nieuwe topografische ondergrond. Wanneer de BGT voor heel Nederland klaar is, medio dit jaar, zal de hele overheid deze verplicht moeten gebruiken. De gemeente gebruikt de BGT als basis voor ontwerp en beheer van de openbare ruimte, maar bijvoorbeeld ook bij het maken van ruimtelijke plannen.

Samenwerking

Met de gemeente Capelle aan den IJssel is een dienstverleningsovereenkomst ondertekend. Hun landmeters meten  veranderingen in de buitenruimte op ons aangeven in, bijvoorbeeld na herstraat- en rioleringswerkprojecten. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) laat op haar beurt haar aandeel in de BGT binnen onze gemeentegrenzen door de gemeente Krimpen aan den IJssel beheren. Op die manier behoudt de gemeente de regie.