Werkzaamheden N210 tussen Bergambacht en Schoonhoven

2 juli 2018

Werkzaamheden

De provincie Zuid-Holland voert in juni en juli 2018 groot onderhoud uit aan de N210 tussen Bergambacht en Schoonhoven. In het weekend van 13 juli 2018 en in de nacht van 23 op 24 juli vindt ernstige verkeershinder plaats.

Grote verkeershinder

Er is grote verkeershinder in het weekend van vrijdag 13 juli 21.00 uur tot maandag 16 juli 06.00 uur en in de nacht van 23 juli 21.00 uur tot 24 juli 06.00 uur. De brug over de Vlist in Schoonhoven wordt dan afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer dat over de brug moet, wordt met gele verkeersborden omgeleid via de N204, N228 en de N207. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via het fietspad ter hoogte van de Meester Kesperstraat. Het tankstation blijft bereikbaar via de Opweg. In dat weekend en in die nacht gelden ook halve rijbaanafzettingen ter hoogte van De Hem en op een aantal andere plekken op de N210 tussen Bergambacht en Schoonhoven. Het verkeer wordt op die plekken om en om doorgelaten door verkeersregelaars.

In de nacht van 31 juli 21.00 uur tot 1 augustus 06.00 uur is er ook verkeershinder door herstelwerkzaamheden aan het fietspad gelegen naast de N210. Er gelden halve rijbaanafzettingen die meelopen met de werkzaamheden. Het verkeer wordt op de plek waar gewerkt wordt om en om doorgelaten door verkeersregelaars. Fietsers worden om de werkzaamheden heen geleid.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het herstellen en opknappen van de brug over de Vlist, het fietspad en het asfalt van de weg wordt op een aantal plekken hersteld en de openbare verlichting wordt vernieuwd. Daarnaast krijgt het kruispunt De Hem een veiligere oversteek bij de zorgboerderij en de damwand in de berm langs de weg bij De Hem wordt vervangen.

Voorbereidende werkzaamheden

Op 18 juni zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart aan de openbare verlichting en de kabels daarvan. De werkzaamheden worden vanaf de berm uitgevoerd tussen het fietspad en de hoofdrijbaan. Er zijn bermafzettingen die kleine hinder veroorzaken voor het doorgaande verkeer op de N210.

Openbaar vervoer

De bussen rijden volgens normale dienstregeling tijdens alle werkzaamheden.

Meer informatie

Actuele informatie over de werkzaamheden aan de N210 is te vinden op www.zuid-holland.nl/N210Bergambacht-Schoonhoven. Vragen en opmerkingen kunnen verstuurd worden via het reactieformulier op de website of per mail naar zuidholland@pzh.nl. De provincie is ook volgen op Twitter via @verkeerzh.

Gerelateerde dossiers

Locatie

Werkzaamheden N210 tussen Bergambacht en Schoonhoven