Wanneer kunt u een beroep doen op de Mediator Sociaal Domein?

6 april 2016

Foto Gesprek

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor de inwoners van Krimpen aan den IJssel. Dat betekent dat de gemeente inwoners ondersteuning kan bieden bij de opvoeding van kinderen, in het gezin, in de huishouding, voor geestelijke gezondheidszorg voor jeugd/jongeren of bij de begeleiding bij het zelfstandig wonen.

Samen met u wordt er door consulenten van de KrimpenWijzer gezocht naar een passende oplossing als u ondersteuning nodig heeft.

Wanneer kunt u de mediator inschakelen?

Het kan voorkomen dat de oplossing die u in gedachte heeft, niet aansluit bij het voorstel dat de gemeente u doet. In die gevallen is het vanaf nu mogelijk om de Mediator Sociaal Domein in te schakelen. Dit kan al voordat er een formeel besluit is genomen op uw aanvraag. De mediator hoort beide partijen en kijkt of er toch een voor beide partijen acceptabele oplossing gevonden kan worden.
De gemeente heeft twee Mediators Sociaal Domein aangesteld om deze taak op zich te nemen. Dit zijn mevrouw M. Sapulette-Boers en de heer W.P. den Haan.

Wat is het doel van de inzet van de Mediator Sociaal Domein?

De gemeente Krimpen aan den IJssel wil graag dat alle besluiten zorgvuldig worden genomen en de inwoners worden gehoord. Als de besluitvorming toch niet zorgvuldig genoeg heeft plaatsgevonden, moeten er voldoende mogelijkheden zijn om te zorgen dat dit alsnog gebeurt. Tegen elk besluit kunt u als inwoner bezwaar maken. Het nadeel van dit rechtsmiddel is echter dat het vaak lang duurt voordat dit bezwaar behandeld wordt en een nieuw besluit kan worden genomen. Met de inzet van de Mediator Sociaal Domein heeft de gemeente een extra middel gecreƫerd om de besluitvorming zorgvuldig te laten verlopen. Beide partijen kunnen samen met de mediator bij een verschil van mening over de inzet van voorzieningen, een voor beide partijen acceptabele oplossing vinden.

Hoe meldt u een zaak aan bij de Mediator Sociaal Domein?

Als u een zaak aan wil melden bij de mediator, neemt u contact op met de ambtelijk secretaris van de Mediator Sociaal Domein, de heer A. Bok. Hij is bereikbaar per e-mail: mediatorsociaaldomein@krimpenaandenijssel.nl of telefonisch via: 14 0180.

Kunt u daarnaast ook een bezwaar indienen?

De inzet van een mediator heeft geen invloed op het recht tot het indienen van een bezwaarschrift. Tegen alle beschikkingen die de gemeente afgeeft, kunt u bezwaar maken. Het maakt voor de bezwaarprocedure dus geen verschil of in het voortraject gebruik is gemaakt van de Mediator Sociaal Domein.

Locatie

Wanneer kunt u een beroep doen op de Mediator Sociaal Domein?