Vergaderingen gemeenteraad

8 januari 2019

Vergadering gemeenteraad

In januari vinden er commissievergaderingen en een gemeenteraadsvergadering plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruik maken van het spreekrecht. 

Informatieve commissie

Op 10 januari om 20.00 uur laat de commissie zich door een presentatie informeren over de dienstverlening van het IBKW en laat de commissie zich informeren over een raadsinformatiebrief met als onderwerp regiodeals.

Besluitvoorbereidende commissie

Op donderdag 17 januari om 20.00 uur vindt een besluitvoorbereidende commissievergadering plaats. Ter bespreking tijdens deze commissievergadering raadsvoorstellen over:

  • De keuze uit impulsen sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte;
  • Het benoemen van een nieuw lid Raad van Toezicht BLICK;
  • Vaststellen van de bouwverordening 2019;
  • Het continueren van Democracity en de kindergemeenteraad;
  • Verlening van het contract van de accountant Mazars;
  • Een begrotingswijziging.

Raadsvergadering op 31 januari De raad neemt besluiten over de in de commissies besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 31 januari om 20.00 uur in het raadhuis gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda's van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl.