Sanering Stormpolderdijk kan beginnen

8 november 2018

Stormpolderdijk

Eindelijk is het echt zover: de Stormpolderdijk –voorheen bekend als het EMK-terrein– wordt gesaneerd en opnieuw ontwikkeld tot bedrijventerrein. De aannemer is geselecteerd en in het voorjaar van 2019 gaat de eerste schep de grond in.

De sanering is een belangrijke mijlpaal voor de gemeente Krimpen aan den IJssel, vindt Arjan Neeleman, projectwethouder Stormpolderdijk. “Dit is uniek. Het gebied heeft jaren toegedekt gelegen en er is veel over te doen geweest. Het feit dat de betrokken overheden nu de bereidheid hebben getoond écht te saneren en er veel geld in te stoppen is heel mooi.”

Hoewel de gemeente Krimpen aan den IJssel niet de opdrachtgever van de sanering is –dat is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat- raakt het project de gemeente natuurlijk wel. “De sanering en herontwikkeling zijn behalve geweldig voor het milieu ook economisch gunstig voor Krimpen. Na jaren komt er in de Stormpolder weer ruimte voor bedrijven die willen uitbreiden of die onderdeel willen worden van het centrum van de maakindustrie dat de Stormpolder is. De locatie is juist voor de maritieme industrie en watergebonden bedrijven ideaal.”

Luchtdichte tent

In opdracht van de Rijksoverheid begint aannemer Dura Vermeer binnenkort écht aan de klus. Dura Vermeer gaat de vervuilde grond afgraven in een speciale, luchtdichte tent. De vervuilde grond verpakt het bedrijf in de tent in luchtdichte containers. Vervolgens voert het die containers af per schip.

Het Rijk draagt na de afronding van de sanering het bouwrijpe terrein over aan de gemeente. Wethouder Neeleman: “Daar kijk ik erg naar uit. We krijgen er gewoon een stukje Krimpen bij! Op dit moment voeren we al gesprekken met bedrijven die interesse hebben om zich straks op de Stormpolderdijk te vestigen of er hun bedrijf uit te breiden.”

Regievoerders

Om het project te leiden heeft de opdrachtgever –het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat– twee regievoerders aangesteld: Mirjam Prins en Robbert Brandt. Beiden verdienden reeds hun sporen met soortgelijke grootschalige saneringsprojecten. Als regievoerders waren ze ook betrokken bij de sanering van de vervuilde Zellingwijk in Gouderak. De regievoerders zijn te vinden in een projectkantoor pal aan de locatie – aan de Schaardijk 54.

Omgevingsmanager

Dura Vermeer heeft in de persoon van Martijn Jansen een omgevingsmanager aangesteld. Hij is ervoor verantwoordelijk dat omwonenden en andere belanghebbenden weten wat er wanneer gebeurt. Ook is hij aanspreekpunt bij vragen en klachten. Het projectteam van de aannemer gaat kantoor houden aan de Schaardijk 19 , dicht in de buurt van het werkterrein.

Via de projectwebsite www.stormpolderdijk.nl houden opdrachtgever en opdrachtnemer in nauwe samenwerking iedereen op de hoogte van alles wat er rondom het project speelt.