Raadsvergadering 17 oktober

8 oktober 2019

Raadhuis

De raad neemt besluiten over de in de commissies besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 oktober om 20.00 uur in het raadhuis. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruik maken van het spreekrecht.

De raadsleden bespreken het rekenkamerrapport ‘Bijstand op Afstand’, het Integraal Huisvestingsplan, het beschikbaar stellen van krediet voor vernieuwing van het sportcomplex Tennisvereniging Langeland en het mogelijk verplaatsen van het Krimpens Sociaal Team/KrimpenWijzer naar het Raadhuisplein. 

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda's van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl.