Kijk op de nieuwe website voor uitgifte van kavels De Wilgen

18 april 2017

Kijk op de nieuwe website voor uitgifte van kavels De Wilgen

Op 18 april kunt u op de website www.wonenindewilgen.nl informatie vinden over de uitgifte van kavels voor de bouw van vrijstaande woningen op de locatie aan de Boveneindselaan 23. Ook in Magazine De Klinker april leest u meer over De Wilgen. Op www.wonenindewilgen.nl kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde voor de kavels.
Als u dit doet, blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom De Wilgen.

Adviesbureau De Regie

De gemeente heeft adviesbureau De Regie ingeschakeld voor de begeleiding van de kaveluitgifte en de fase van de bouw van de woningen. Dit bureau heeft veel ervaring met vergelijkbare projecten van particulier opdrachtgeverschap en is voor het vervolg van de ontwikkeling hét aanspreekpunt voor belangstellenden en later de kopers. De eerstvolgende activiteit van De Regie is het houden van een marktverkenning. Dit gebeurt door de belangstelling te peilen via de genoemde website. Na de marktverkenning brengt het bureau advies uit aan de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders neemt op basis van dit advies een besluit over het verdere verloop van het project.

Bouwrijp maken

De locatie wordt op dit moment bouwrijp gemaakt. De aannemer heeft allereerst het terrein opgeruimd (het losliggende materiaal verwijderd) en de aanwezige beplanting weggehaald. Op de planning staan nog de sloop van de aanwezige opstallen, het dempen en voorbelasten van een sloot en het verbreden van een paar watergangen. De aangegeven werkzaamheden worden vanaf heden tot en met het eerste kwartaal 2018 uitgevoerd.

De verkoop van de kavels start naar verwachting na de zomer van dit jaar met een informatieavond. Start van de bouw is gepland rond de zomer van 2018.

Vragen?

Heeft u vragen over de kaveluitgifte op locatie De Wilgen? In dat geval kunt u contact opnemen met bureau De Regie uit Amstelveen. Zij zijn tijdens kantooruren telefonisch
bereikbaar op 020-6893664. Daarnaast is het mogelijk een e-mailbericht te sturen via info@wonenindewilgen.nl.

Locatie

Kijk op de nieuwe website voor uitgifte van kavels De Wilgen