Krimpen eerste Nederlandse gemeente in United Smart Cities programma Verenigde Naties

25 september 2018

Krimpen aan den IJssel neemt als eerste Nederlandse gemeente deel aan United Smart Cities, een wereldwijd programma van de Europese economische commissie van de Verenigde Naties (UNECE) en de Organisatie voor Internationale Economische Betrekkingen (OiER).

Het initiatief richt zich op het slimmer, toekomstgerichter en duurzamer maken van steden over de hele wereld. Gegevens van aangesloten steden worden geëvalueerd en vergeleken met behulp van door de VN vastgestelde indicatoren. Dit vindt plaats binnen het VN-initiatief “United for Smart Sustainable Cities” (U4SSC), dat gecoördineerd wordt door de Internationale Telecommunicatie-unie ITU en UNECE in samenwerking met 14 VN-organisaties.

Krimpen gaat hiermee deel uit maken van een internationaal netwerk, waaraan inmiddels zo’n 50 wereldsteden verbonden zijn. Ook technologische en financiële bedrijven participeren in het programma.

“Dat wij als Krimpen aan den IJssel deze Nederlandse primeur gegund krijgen, geeft wel aan hoezeer wij bezig zijn met de toekomst. Ik ben trots op onze organisatie en de samenwerking met deze geweldige internationale instituten”, aldus burgemeester Martijn Vroom.

Ms.Kari Eik, secretaris-generaal van de OiER: “We zijn heel blij dat Krimpen aan den IJssel meedoet en op deze manier haar bijdrage levert aan het slimmer en duurzamer maken van steden wereldwijd.”