Inpandige afvalinzameling, brandveiligheid en AED’s bij hoogbouw

16 mei 2017

Gesprek VVE

Inpandige afvalinzameling, brandveiligheid en AED’s bij hoogbouw. Over deze onderwerpen zijn burgemeester Martijn Vroom en wethouder Marco Oosterwijk op maandagavond 16 mei in gesprek gegaan met een grote opkomst van vertegenwoordigers van de Krimpense VVE’s en QuaWonen. 

Met de voorgenomen inpandige inzameling van PMD en Papier/Karton wordt een nieuwe impuls gegeven aan het nog verder verbeteren van de afvalinzamelcijfers in Krimpen aan den IJssel. Brandveiligheid is (juist) ook bij hoogbouw een belangrijk thema: hoe maak je een ontwikkeling op preventie en wat doe je bij een calamiteit? Meer AED’s in de openbare ruimte, ook bij hoogbouwcomplexen: wat betekent dat en hoe regel je dat?

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond biedt VVE’s aan om op hun jaarvergaderingen gratis informatie te komen verstrekken rondom brandveiligheid en alles wat daarmee samenhangt. Interesse? Of vragen over de AED’s? Laat het even weten op gemeente@krimpenaandenijssel.nl

NV MAK - verantwoordelijk voor de afvalinzameling in Krimpen aan den IJssel – gaat graag met VVE’s  in gesprek voor een praktische inpandige oplossing. Neem contact op met NV MAK: nvmak@vangansewinkel.com of 0180-530730.

Gerelateerde dossiers