Commissievergaderingen december 2017

28 november 2017

Raadsvergadering op 22 juni

Op donderdag 7 december en dinsdag 12 december vinden er commissievergaderingen plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruikmaken van spreekrecht.

Besluitvoorbereidende commissie op 7 december 2017

De commissie bereidt besluitvorming voor over de volgende onderwerpen: Beleidskaders windenergie, Regionaal Beleidsplan 2018-2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en de Belasting en tariefvoorstellen 2018.

Besluitvoorbereidende commissie op dinsdag 12 december 2017

De commissie bereidt besluitvorming voor over de volgende onderwerpen: Stedenbouwkundige kaders locatie Meerkoetstraat en locatie Veld en Beemd, het Integraal veiligheidsplan 2018-2022.

Raadsvergadering op 14 december 2017

De raad neemt besluiten over de in de commissies besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 14 december 2017 om 20.00 uur in het Raadhuis gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering mee te spreken. Aanmelden hiervoor is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.
Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergaderingen gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda's van alle commissievergaderingen zijn beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.
 

 

Gerelateerde dossiers