Besluitvoorbereidende commissievergadering op 16 november

14 november 2017

Vergadering gemeenteraad begroting 2018

Op donderdag 16 november om 20.00 uur vindt een besluitvoorbereidende commissievergadering plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruikmaken van spreekrecht. 

Agendapunten

Ter bespreking tijdens deze commissievergadering voorstellen over het vaststellen van de Verordening handhaving participatiewet en de Klachtenregeling Krimpen aan den IJssel 2018. Ook spreekt de commissie over een voorstel voor het verlenen van toestemming aan het college tot het vaststellen van de ontwerpwijziging Gemeenschappelijke Regeling Technisch Bureau Krimpenerwaard. Vervolgens spreekt de commissie over een zienswijzebrief met betrekking tot de evaluatie van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Als laatste staat een voorstel over het krediet voor de uitvoering van het project Herinrichting Lekdijk tussen de Industrieweg en de gemeentegrens op de agenda.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda's van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/